Wyszukiwarka google pozwala na wyszukiwanie nie tylko treści tekstowych lecz także graficznych. Jak wiadomo, mimo iż nie jest to zgodne z prawem, wciąż zdarzają się sytuację, w wyniku których w Internecie są publikowane zdjęcia bez zgody widocznych na zdjęciu osób.

Zdjęcia, podobnie jak innego rodzaju treści, są widoczne dla wyszukiwarki google i mogą być wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Może to mieć miejsce w szczególności gdy osoba publikująca zdjęcie w sieci opatrzy je podpisem, w którym zamieści imię i nazwisko, lub inne dane związane z osobą widoczną na miejscu, np. jej miejsce pracy czy zamieszkania.

Wyświetlanie zdjęcia w wynikach wyszukiwania google może być szczególnie przykrym doświadczeniem w sytuacji, gdy zdjęcia zawiera treści o intymnym charakterze. Tego rodzaju treści są w szczególny sposób traktowane przez google, który umożliwia specjalny tryb w którym można żądać usunięcia zdjęć z wyników wyszukiwania.

Wniosek powinien być złożony przez osobę widoczną na zdjęciu, lub też jej pełnomocnika. We wniosku konieczne jest wskazanie adresów URL pod którymi są publikowane zdjęcia. Po przesłaniu wniosku google przysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a następnie rozpatruje wniosek. Możliwe jest też zwrócenie się przez google o przesłanie dodatkowych informacji. Po rozpatrzeniu wniosku google przesyła informację o podjętych działaniach. W przypadku ewentualnej odmowy usunięcia zdjęcia, do odpowiedzi dołączane jest krótkie uzasadnienie. Jeżeli google odmówi dobrowolnego usunięcia zdjęć z wyników wyszukiwania, wówczas możliwe jest dochodzenie praw na drodze sądowej.

Jeżeli zatem w sieci zostały opublikowane bez Twojej zgody intymne zdjęcia przedstawiające Ciebie i pojawiają się one w wyszukiwarce google, lub też jeżeli taka sytuacja dotknęła Twoich bliskich, wówczas nie należy być bezczynnym, lecz warto podjąć konkretne działania w celu ochrony swojej prywatności.