Czy na Facebooku, lub innym portalu społecznościowym można umieszczać zdjęcia przedstawiające znajomych?

Można – jeżeli znajomi wyrazili na to zgodę. W przypadku braku zgody rozpowszechnianie wizerunku innej osoby jest natomiast niezgodne z prawem. Umieszczenie na faceboku wspólnego zdjęcia z kolegą może zatem nie tylko pogorszyć koleżeńskie relacje, lecz także przynieść konsekwencje prawne.

Wizerunek stanowi dobro, o którym w polskim systemie prawnym, każda osoba ma prawo samodzielnie decydować. Każdy może zatem sam wybierać, czy chce aby jego zdjęcia były dostępne na licznych portalach internetowych, czy też woli aby jego wizerunek nie był nigdzie upubliczniany.

Jeżeli zatem znajomy opublikował w Internecie twoje zdjęcie, możesz żądać usunięcia zdjęcia z sieci. W przypadku gdyby znajomy nie chciał tego zrobić powołaj się na podstawę prawną – art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który w następujący sposób określa zasady rozpowszechniania wizerunku:

Art. 81
1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Jeżeli natomiast znalazłeś się w sytuacji, iż to Twój znajomy zwrócił się do Ciebie o usunięcie z sieci zdjęcia na którym jest on widoczny wówczas, jeśli nie chcesz mieć kłopotów, najlepiej niezwłocznie usuń zdjęcie, a przynajmniej usuń znajomego ze zdjęcia, tak by jego wizerunek nie był rozpowszechniany.

Warto przy tym wiedzieć, że w razie naruszenia prawa do wizerunku prawo przewiduje możliwość żądania dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia, w szczególności poprzez złożenie publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie (np. przeprosin). Ponadto, jeżeli naruszenie było zawinione, możliwe jest przyznanie przez sąd odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zobowiązanie do uiszczenia sumy pieniężnej na cel społeczny.

Radca Prawny
Tomasz Lewandowicz